Tasques en les que ChatGPT pot ajudar-nos i tasques en les que no pot.