Introducció al ChatGPT i nivelació de coneixements.