Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Estat actual
No inscrit
Preu
297 €
Particulars, comenceu aquí Empreses, link al final de la fitxa

OBJECTIUS:

Aquesta formació té com a objectiu dotar els participants amb les habilitats i coneixements necessaris per capturar i editar fotografies corporatives, comercials i de producte de manera efectiva utilitzant un telèfon mòbil i Adobe Lightroom. Els objectius específics inclouen:

 • Entendre els principis tècnics de la fotografia amb les eines que disposen els smartphones, incloent tècniques d’il·luminació, composició i enquadrament.
 • Dominar les funcionalitats bàsiques d’Adobe Lightroom per editar i millorar les fotografies de producte, incloent ajustaments generals de llum i tonals, correccions d’aberracions i perspectiva.
 • Aprendre estratègies per optimitzar el flux de treball entre la captura de les imatges amb el mòbil i la seva posterior edició amb Adobe Lightroom.
 • Comprendre com crear imatges corporatives i de producte atractives i professionals que captivin l’atenció del públic i promocionin eficaçment el nostre contingut i productes.

DIRIGIT A:

Aquesta formació està dirigida a persones i professionals interessats en millorar les seves habilitats en fotografia i edició digital, especialment utilitzant un telèfon mòbil i Adobe Lightroom. És ideal per a professionals o qualsevol persona que vulgui millorar la seva presència a les xarxes mitjançant imatges de qualitat.

METODOLOGIA:

La formació es desenvoluparà a través d’una combinació de teoria i pràctica distribuïda en tres sessions:

 • 1r dia: Primera sessió teòrica: els participants adquiriran coneixements fonamentals sobre fotografia comercial i de producte amb mòbil, incloent tècniques d’il·luminació, composició i preparació dels productes per a la captura.
 • 1r dia: Sessió pràctica amb Adobe Lightroom: els participants aplicaran els conceptes apresos en la primera sessió per editar fotografies de producte utilitzant Adobe Lightroom, sota la supervisió dels formadora.
 • 2n dia: Sessió de consolidació i avaluació: els participants practicaran la captura de fotografies de producte amb els seus telèfons mòbils i aplicaran les tècniques d’edició apreses amb Adobe Lightroom. Es revisaran les imatges i s’oferiran suggeriments per millorar-ne la qualitat i l’impacte.

FORMADOR/S:

Maricel Blanch: Fotògrafa professional graduada a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics, col·laboradora d’Europa Press i formadora de SisèGrau.

CERTIFICAT:

SisèGrau Blended Media

PROGRAMA:

 • Introducció a la fotografia de producte amb mòbil i Adobe Lightroom.
 • Tècniques de captura de fotografies de producte: il·luminació, composició i enquadrament.
 • Introducció a Adobe Lightroom: funcionalitats bàsiques i eines d’edició.
 • Optimització del flux de treball: captura, importació i edició de fotografies.
 • Estratègies per crear imatges de producte impactants i promocionals.
 • Casos pràctics i exercicis de captura i edició de fotografies de producte.
 • Avaluació i feedback: revisió de les fotografies editades i suggeriments per millorar-ne la qualitat i l’efectivitat promocional.
-----------------------------------

Dades de l'empresa/institució

Dades dels assistents

Forma de pagament

Contactarem aviat per formalitzar la inscripció via facturació.
D'acord amb la vigent Llei 29/2021, del 28 d'octubre, relativa a la protecció de dades personals, les informacions personals contingudes en aquesta sol·licitud seran incorporades al registre de les activitats de tractament denominat "alta_formacio", de propietat de Sisegrau S.L. La finalitat d'aquest procés és la transmissió d'informació relacionada amb els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, així com la gestió de les inscripcions i el desenvolupament d'aquestes. No s'està preveient l'intercanvi d'aquestes dades amb altres entitats. Per assegurar-ne la seguretat, es prendran les mesures tècniques i organitzatives més pertinents en el tractament d'aquestes dades. Vostè té el dret d'exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, així com altres drets reconeguts per la normativa, mitjançant la seva sol·licitud per escrit al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@sisegrau.com).