Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Estat actual
No inscrit
Preu
297 €
Particulars, comenceu aquí Empreses, link al final de la fitxa

OBJECTIUS:

L’objectiu principal d’aquesta formació és dotar els participants de les tècniques bàsiques necessàries per a la creació de continguts de vídeo utilitzant el seu telèfon mòbil, i específicament, com aplicar aquestes habilitats mitjançant l’editor de vídeo de smartphone Cap Cut.

DIRIGIT A:

Aquesta formació està específicament dissenyada per a persones interessades en la creació de continguts en vídeo destinats a les xarxes socials i vulguin millorar les seves habilitats en edició de vídeo amb smartphone.

METODOLOGIA:

La formació es basarà en una metodologia pràctica i participativa amb un enfocament intensiu de 8h. Els participants tindran l’oportunitat de posar en pràctica les tècniques apreses i rebre retroalimentació immediata per millorar les seves habilitats.

FORMADOR/S:

Cristina Fidalgo: Videografa graduada en Comunicació Audiovisual a la Universitat Rovira i Virgili, amb un postgrau en Direcció de Fotografia per l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya i formadora de SisèGrau.

CERTIFICAT:

SisèGrau Blended Media

PROGRAMA:

  • Tècniques bàsiques de gravació amb mòbil
  • Introducció a la il·luminació
  • Interfície de la plataforma Cap Cut
  • Funcions bàsiques de Cap Cut
  • Funcions avançades de Cap Cut
  • Pràctica guiada de gravació i edició d’un vídeo
  • Exportació i publicació de vídeos a xarxes socials

-----------------------------------

Dades de l'empresa/institució

Dades dels assistents

Forma de pagament

Contactarem aviat per formalitzar la inscripció via facturació.
D'acord amb la vigent Llei 29/2021, del 28 d'octubre, relativa a la protecció de dades personals, les informacions personals contingudes en aquesta sol·licitud seran incorporades al registre de les activitats de tractament denominat "alta_formacio", de propietat de Sisegrau S.L. La finalitat d'aquest procés és la transmissió d'informació relacionada amb els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, així com la gestió de les inscripcions i el desenvolupament d'aquestes. No s'està preveient l'intercanvi d'aquestes dades amb altres entitats. Per assegurar-ne la seguretat, es prendran les mesures tècniques i organitzatives més pertinents en el tractament d'aquestes dades. Vostè té el dret d'exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, així com altres drets reconeguts per la normativa, mitjançant la seva sol·licitud per escrit al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@sisegrau.com).